Skip to content
673947_gd35s0405_katecheta_34

Proboszcz – opiekun katechezy

Opiekę nad katechezą prowadzoną na terenie szkół przynależnych do parafi i Kościół powierza proboszczowi. Jakie jest miejsce katechezy w nauczaniu, jakie zadania ma spełniać? Jakie są obowiązki proboszcza w zakresie odpowiedzialności za nią? Jakie problemy prawne mogą się pojawić w ramach pełnienia tej funkcji? – na te pytania będziemy odpowiadać w cyklu artykułów poświęconych katechezie.Czytaj dalej Proboszcz – opiekun katechezy

Primary Sidebar

Secondary Sidebar